AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde, gevestigd aan Dr. Ariensstraat 47,  7572 ZN  Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ellen Snijders, Praktijk voor natuurgeneeskunde
Dr. Ariensstraat 47
7572 ZN Oldenzaal
06 – 30 37 97 26

KvK: 60954191
BTW: NL104222931B01

Ellen Snijders is de Functionaris Gegevensbescherming van Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde. Ellen is te bereiken via info@ellen-snijders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen.
 • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Ellen Snijders praktijk voor natuurgeneeskunde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ellen Snijders praktijk voor natuurgeneeskunde analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Ellen Snijders praktijk voor natuurgeneeskunde verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde) tussen zit. Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen om gegevens automatisch te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens voor facturering : tot 7 jaar ( belastingdienst) na de factuur.
 • Website gegevens: tot 1 jaar na het opzeggen van het contract.
 • Contactgegevens voor correspondentie: tot 1 jaar na het laatst “schriftelijke”contact.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een e-mail naar info@ellen-snijders.nl  met daarin nieuwe, gewijzigde gegevens of het verzoek om verwijdering.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ellen-snijders.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ellen Snijders praktijk voor natuurgeneeskunde zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren. Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ellen Snijders, praktijk voor natuurgeneeskunde via info@ellen-snijders.nl.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.